ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1