สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร และร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

21 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมทีมบริหาร ครั้ง 15 /2565 โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ พร้อมร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1