สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร และร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

14 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมทีมบริหาร ครั้ง 14 /2565 โดยมี นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ พร้อมร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1