ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ (PA Support Team)

8 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการ PA Support Team โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานต่อไป ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท