ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

3-4 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างสัมพันธภาพและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกด้าน

การแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งหมด 210 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3,542 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 2,502 คน คณะกรรมการตัดสิน 407 คน สถานที่ในการแข่งขัน ทั้งหมด 3 สนาม คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) การแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”