สพป. สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”

2 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ขอบคุณภาพข่าวจาก ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี