ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะ เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยม สพป.สระบุรี เขต 1

2 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะ เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยม สพป.สระบุรี เขต 1