สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการแข่งขัน แผนผังห้องที่ใช้แข่งขัน และชี้แจงการดำเนินงานให้กับคณะการการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โดย สพป.สระบุรี เขต 1 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยา” และโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)