สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร ครั้ง 12/2565 และร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร ครั้ง 12 /2565 โดยมี นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1