สพป. สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/ 2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนการประเมินฯ และกำหนดการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1