ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการ ฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประธานสนามสอบ ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสอบในครั้งนี้