ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้ง 11 /2565 และร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้ง 11 /2565 โดยมีโดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร ครั้ง 11 /2565 พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 และรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังประเด็นการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1