ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง