ประกาศเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ช่อง SARABURI 1 Channel