ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าพบ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าพบ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหาร สระบุรี วณิชชากร กรุ๊ป เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1