ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

3 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. รวมถึงการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช