สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่ต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่ต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางกรองเพชร เหล่าหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1