ดร. ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2565

19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2565 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1