ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วม กิจกรรมกาแฟ ครั้งที่ 6/2565

19 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6/2565 ภายใต้งาน จิบกาแฟ แชร์ความสุข เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นผู้จัดงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี