ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดสระบุรี

18 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา