คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบ ฯ

10 เมษายน 2567 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นำโดยนายสุเทพ ศรีสรวล ประธานอนุกรรมการ ร่วมตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 โดยรับสมัคร 5-11 เม.ย. 67 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สระบุรี เขต 1