การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

วันศุกร์ที่  29  มีนาคม  2567

โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)  นำโดยนายพิชัย  ตุ้งประโคน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และนายมานพ  พูลธนะ  นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  โดยมี ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/share/p/PVP4mBRFXRaj5PeM/?mibextid=WC7FNe