📒 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

28 มีนาคม 2567 นางวราภรณ์ ชูชีพ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนันทาราม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่สถานศึกษา โดยมี ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ในครั้งนี้ โดยมีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษา ระหว่างที่ไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพป.สระบุรี เขต 1

📸 ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์
🎉ประชาสัมพันธ์โดย งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดสุนันทาราม #Watsunantaramschool