กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค

และวัดตะโก หลวงพ่อรวย จังหวัดอยุธยา 🦁

28 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดสุนันทาราม นำโดยนางวราภรณ์ ชูชีพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนันทาราม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศีกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค และวัดตะโก หลวงพ่อรวย จังหวัดพระนครศรีิอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ผ่านกระบวนการ Active Learning ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ และให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองจากการได้รับประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังได้รับความสุข สนุกสนานกันถ้วนหน้า.. ตามแนวทาง “เรียนดี มีความสุข” อีกด้วย

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศรีอยุธยา… – โรงเรียนวัดสุนันทาราม บ้านแก้ง | Facebook

📸 ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

🎉ประชาสัมพันธ์โดย งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนวัดสุนันทาราม#Watsunantaramschool