เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนา

ทักษะการคิดเลขเร็ว กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2

27 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดสุนันทาราม นำโดยนางวราภรณ์ ชูชีพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนันทาราม พร้อมด้วย คุณครูชญตว์ มะลัยไทยสงค์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียน หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 85 คน อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์สมบุญ ปัญญาวัฒนศิริ ข้าราชการบำนาญ

📖… – โรงเรียนวัดสุนันทาราม บ้านแก้ง | Facebook

📸 ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

🎉ประชาสัมพันธ์โดย งานประชาสัมพันธ์

#โรงเรียนวัดสุนันทาราม#Watsunantaramschool