นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ประธานกรรมการ นางลมัย ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ และนางรภัสสรณ์ ช้างจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายพิกุลฯ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 กรรมกาและเลขานุการ เป็นกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2

23 มีนาคม 2567 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ประธานกรรมการ นางลมัย ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ และนางรภัสสรณ์ ช้างจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายพิกุลฯ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 กรรมกาและเลขานุการ เป็นกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 แห่ง เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมกรุณาโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)