สพป. สระบุรี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกองตรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาจังหวัดสระบุรี

22 มีนาคม 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกองตรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาจังหวัดสระบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมพิธีด้วยความรักและอาลัยยิ่ง ณ บ้านสระบุรีวณิชชากร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี