การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2566 (30 เมษายน 2567)