สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

7 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน ณ โรงเรียนวัดท่าวัว โดยมีนางสาว ศศิธร เอี่ยมง้วง รักษาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าวัว พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชั้นเรียน และนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา