สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

7 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการร่วมประชุม ณ พระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1