สพป.สระบุรี เขต 1 รับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3

6 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 คน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการนี้ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยข้าราชการ เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป