สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ทัวประเทศ ณ สวนนงนุช พัทยา

19 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเกียรติเปิดงาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีเปิด โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการร่วมมือในการทำงาน และมอบนโยบาย เรียนดี มีความสุข ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนร่วมจัดนิทรรศการในคลัสเตอร์ 2 เรื่องโรงเรียนคุณภาพ

สอบถามได้นะครับ