สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ทัวประเทศ ณ สวนนงนุช พัทยา

18 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรับฟังนโยบายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบถามได้นะครับ