ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

17 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ

สอบถามได้นะครับ