สพป.สระบุรี เขต 1 ประเมินผลการปฎิบัติงานและรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มโรงเรียนหนองโดน

16 กันยายน 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานและรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองโดน

สอบถามได้นะครับ