สพป.สระบุรี เขต 1 ประเมินผลการปฎิบัติงานและรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 อำเภอพระพุทธบาท

15 กันยายน 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานและรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 จำนวน 12 ราย โดยมีนายสหพร สกนธ์กำแหง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

สอบถามได้นะครับ