สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเปิดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน

14 กันยายน 2566 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ ค่ายค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ และรู้การเป็นผู้นำที่ดี

สอบถามได้นะครับ