สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับ-มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.สระบุรี

13 กันยายน 2566 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับ-มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.สระบุรี โดยนายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกอบจ.สระบุรี เป็นประธาน พิธีส่ง-มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีดร.มงคล ศิริพัฒนกุล และนายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ร่วมรับ-มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.สระบุรี โครงการ Active Learning Classroom ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน จำนวน 1,455,500 บาท ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

สอบถามได้นะครับ