สพป.สระบุรี เขต 1 จัดโครงการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ศึกษาดูงานสพป.จันทบุรี เขต 2

11 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย บุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมศึกษาดูงานสพป.จันทบุรี เขต 2 เรื่องการบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) โดยมีดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันท บุรี เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

สอบถามได้นะครับ