ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

9 กันยายน 2566 นายสุเทพ ศรีสรวล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมคณะ และดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

สอบถามได้นะครับ