สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

7 กันยายน 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบฯ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ณ โรงเรียนอนุบาศาลาแดง

สอบถามได้นะครับ