สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

18 กรกฎาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงษ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ ร่วมประชุมกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค 2 พระราชวชิรมงคลวิสิฐ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ดร.นารถ วาจาวุทธ นายเล็ก ทาเพชร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทางการทำงาน และการดำเนินเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ