สพป.สระบุรี เขต 1 ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

14 กรกฎาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ และนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566 โดยดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ