สพป.สระบุรี เขต 1 ปล่อยขบวนการฝึกภาคปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

13 กรกฎาคม 2566 นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานปล่อยขบวนการฝึกภาคปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2566 วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทองพูล จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงานณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ