ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566

13 กรกฎาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมวันที่ 3 เป็นการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยฐานที่ 1 สวนพฤกษศาสตร์ ฐานที่ 2 ค่ายลูกเสือ ฐานที่ 3 พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง ฐานที่ 4 พิพิธภัณฑ์หัวโขน ฐานที่ 5 เตาเผ่าถ่านและน้ำส้มควันไม้ ฐานที่ 6 การเลี้ยงไส้เดือนดิน ฐานที่ 7 การทำน้ำหมักชีวภาพ ฐานที่ 8 การทำน้ำยาล้างจาน และฐานที่ 9 การปั่นกระถาง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ต่อยอดไปสู่สถานศึกษาที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตามบริบทท้องถิ่นของตน

สอบถามได้นะครับ