ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566

12 กรกฎาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมวันที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ค้นหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ต่อยอดไปสู่สถานศึกษาที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตามบริบทท้องถิ่นของตน

สอบถามได้นะครับ