สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด

12 กรกฎาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแซง

สอบถามได้นะครับ