ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี

22 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี วาระการประชุมที่สำคัญ เช่น -โครงการกีฬาสมาชิกอาวุโส-สมาชิกที่ถูกถอนชื่อและค้างชำระ สามารถสมัครได้โดยชำระเงินค้างเพียงร้อยละ 10 ของเงินที่ค้าง -ยอดสมาชิกปัจจุบัน 937,142 คน

สอบถามได้นะครับ