สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับมอบระบบไฟส่องสว่าง ระบบประปา และถนนภายในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

21 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานรับมอบระบบไฟส่องสว่าง ระบบประปา และถนนภายในโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

สอบถามได้นะครับ