ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมหารือโครงการต้นแบบเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นักเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน

21 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมลง #บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อดำเนินโครงการต้นแบบเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์นักเรี่ยนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน

สอบถามได้นะครับ